Primecare Bedding

249,00 kr.

Primecare Bedding 

Indhold: ca 15kg 

Støvfrit granulat til anvendelse i strøelse

(Halm, tørv, spåner, træ eller halmpiller mfl)

Markant forbedring af indeklimaet i hestebokse og stald

• Fjerner ammoniak i luft og strøelse

• Udtørrer strøelse og bevarer dens sugeevne i længere tid

• Reducerer nedbrydelsen af strøelse

• Reducerer udviklingen af fluer

Bedding fra Primecare bygger på en ny teknologi, hvor der sker en aktiv nedbrydning af ammoniak, svovlbrinter og væske fra strøelsen i hestebokse. Herved opnås der et sundere indeklima i boks og stald, samt en meget kraftig udtørring af strøelsen. Ammoniak og svovlbrinter er meget skadelige for både mennesker og dyr, og forbindes med en øget risiko for luftvejsinfektioner og irritationer. Desuden nedbryder ammoniak og væske strøelsen, således holdbarheden af denne minskes betydeligt.  

Ved brug af bedding omdannes ammoniak til ammonium. Indeholder ikke svovlsyre, og skader ikke jord eller planter, hvis man efterfølgende bruger strøelsen til gødskning, eller udskæring på jord/mark. 

Bedding fra Primecare virker via en aktiv kemisk nedbrydningsproces, i modsætning til gængse pulvermidler til bokse på markedet, som kun absorberer en mindre mængde væske, som kan frigives igen.

Doseringsvejledning:

• Ved opstart, anvend ca 4 kg Bedding spredt jævnt ud over strøelsen i hele boksen.

• Efterfølgende udstrøs der ca 1 kg Bedding en gang ugentligt ud over primært våde områder i strøelsen.

• Doseringen kan øges, hvis strøelsen er meget våd

1
+
Tilføj til kurv